شورای اسلامی نجف شهر

مراسم معارفه آقای علی نجف آبادی پور (شهردار نجف شهر)، دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۱ ساعت ۹ صبح در محل مسجد امام حسین (ع) نجف شهر برگزار می گردد.

7  6

 ذر تاریخ 96/7/24 با حضور معاونت محترم سیاسی فرمانداری شهرستان سیرجان و جمعی از مسولین نجف شهر، آقای علی رضایی علی آبادی(عضو علی البدل) به عنوان عضو اصلی این شورا، جایگزین آقای علی نجف آبادی پور معرفی گردید.

2

3

آقای علی نجف آبادی پور با رأی قاطع تمامی اعضا به عنوان شهردار نجف شهر انتخاب گردید.

8

1

 ما در کنار شما هستیم