مراسم معارفه آقای علی نجف آبادی پور (شهردار نجف شهر)، دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۱ ساعت ۹ صبح در محل مسجد امام حسین (ع) نجف شهر برگزار می گردد.

7  6